Hlásné profily

Vodočty kategorie C

Stav hladiny - on-line měření VoX mapa evidenční list
HP C17 ST - Medlovický potok mostek Stříbrnice ev.li C17 ST
HP C9 BO - Dlouhá řeka mostek Boršice

ev.li C9 BO

        Tok                    Profil

SPA    I.

SPA   II.

SPA  III.

Medlovický potok      HP C17 ST

Stříbrnice                   ř. km 2.520

80

100

130

Dlouhá řeka               HP C9 BO

Boršice                       ř. km 13.839

80

120

160


Hladinoměry přiřazené k dPP obce Stříbrnice v POVIS