Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: Obecní úřad Stříbrnice, Stříbrnice 86, 742 44 Stříbrnice

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Stříbrnice, od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise


Povodňová komise obce Stříbrnice :: Obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Boršice; Telefon: 572 501 191 ; E-mail: obec@stribrnice.cz ; web: www.stribrnice.cz

  příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště kontakt
1. Matoušek, Petr předseda Stříbrnice 124 572 501 191, 602 339 554, 723 389 368 
2. Kuchařová, Jana místopředsedkyně Stříbrnice 124 572 501 191, 702 889 223
3. Čevelík, František člen 5M s.r.o., Kunovice 778 745 299 
4. Kratochvíl, Jiří člen (velitel JSDH) Průmyslová 1143, 686 01 604 451 055 
5. Kratochvíl Radim člen (velitel SDH) Lukrom s.r.o. Boršice 427 775 376 281
6. Kratochvíl Bohumil člen Autodoprava Pavel Patka s.r.o.,Stříbrnice 739 596 873
7. Brucháček Josef člen OSVČ Stříbrnice 269 602 507 222
8. Polášková Ladislava zapisovatelka OÚ Stříbrnice 731 566 956