Medlovický potok a další toky

Medlovický potok

Délka toku Lv = 6.300 km
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0220
ID toku DIBAVOD 409 242 200 100
ID toku CEVT 10 200 499
Plocha povodí P = 13.22 km²
Průměrný (roční) průtok Q = 32 dm3/s
Pramen nad obcí Medlovice - mezi Humny ve výšce 340 m n.m.
Průměrná nadmořská výška povodí Hp = 270 m n.m.
Průměrný sklon povodí lp = 4,2 %
Průměrný sklon toku lt = 5,28 %
Protéká katastrálním územím obcí Medlovice, Stříbrnice, Boršice
Ústí  do Dlouhé řeky 205 m n.m. v Boršicích
Délka všech přítoků a hlavního toku ΣL = 14.325 km
Délka údolnice Lu = 7.197 km
Hustota říční sítě D = 1,1 km/km2
Střední šířka povodí b = 1,84 km
Tvar povodí & = 0,25
Průměrné roční srážky 640 mm / m2
Správa vodního toku Povodí Moravy s.p. - Brno, pob. Uh. Hradiště

Průběh toku Medlovický potok

Hydrologické pořadí       4-13-02-0220

Potok pramení na hranici katastrů Újezdec a Medlovice. Protéká podél komunikace II/422 (Osvětimany-Boršice) přes Medlovice a Stříbrnice, a v obci Boršice ústí do Dlouhé řeky. Čidlo hladinoměru HP C17 ST je umístěno ve Stříbrnicích za soutokem s LS bezejmenným přítokem ze Stříbrnických pasek od malé vodní nádrže - rybníku. Čidlo HP C9 BO je umístěno v Boršicích těsně za soutokem potoku s Dlouhou řekou, a zachycuje tedy výstrahy způsobené vysokým stavem vod jak z Dlouhé řeky tak z Medlovického potoku pro varování Boršic a Nedakonic.

Další toky - přítoky Medlovického potoku na katastru obce

Bezejmenné menší toky a přítoky Medlovického potoku

Název                             Dibavod ID             Recipient                                      délka toku    

Medlovický potok   409 242 200 100        do Dlouhé řeky

bezejm. přítok   LS      409 242 200 400        do Medlovického potoku          délka km 1,300

bezejm. přítok   LS      409 242 200 600        do 409 242 200 400                 délka km 0,800 od Medlovického boří

 

bezejm. přítok   LS      409 242 201 200        do Medlovického potoku          délka km 2,100 přes Stříbrnický rybník

bezejm. přítok   PS      409 242 201 300        do 409 242 201 200                délka km 0,100 od Pasek

 

bezejm. přítok   LS      409 242 201 800        do Medlovického potoku          délka km 0,300 od 2 poldrů Horky

 

bezejm. přítok   PS      409 242 200 800        do Medlovického potoku          délka km 0,900 od Kučí

bezejm. přítok   PS      409 242 201 000        do Medlovického potoku          délka km 0,800 od Loučky

bezejm. přítok   PS      409 242 201 600        do Medlovického potoku          délka km 2,200 od Tučap

 

Vodní toky v katastru obce Stříbrnice - mapa