Organizace dopravy a dopravní omezení

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace, v inundacích potoku, v místech lávek přes Medlovický potok a ve středu obce pak je zaplavena místní komunikace, vedoucí v bezprostřední blízkosti Medlovického potoku.

ID omezení Název     omezení Popis omezení                                                                                            Vodní tok Poloha ř.km Obec       
2792 Zákaz vjezdu II / 422 Zaplavení komnikace II/422 třídy vodním tokem Medlovický potok směrem k obci Medlovice Medlovický p. (409242200100) 4,03 Stříbrnice
2793 Zákaz vjezdu Zaplavení místní komnikace II/422 v místě lávky vodním tokem Medlovický potok Medlovický p. (409242200100 1,92 Stříbrnice
2794 Zákaz vjezdu Zaplavení místní komnikace II/422 v místě lávky vodním tokem Medlovický potok Medlovický p. (409242200100 1,86 Stříbrnice
2795 Zákaz vjezdu Zaplavení místní komnikace II/422 v místě lávky vodním tokem Medlovický potok Medlovický p. (409242200100 1,65 Stříbrnice

Přehled dopravních omezení v dPP obce Stříbrnice v POVIS

Objízdné trasy obce Stříbrnice budou vedeny:

Ve směru do obce Boršice a do Uherského Hradiště po silnici II/422 (Při rozvodnění Medlovického potoku (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice II/422  v délce cca 1.880 m a mostů  v katastru obce Stříbrnice).

Ve směru do obce Medlovice a do Osvětiman po silnici III/05019 (Při rozvodnění Medlovického potoku (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice II/422  v katastru obce Stříbrnice).

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
1084 Objízná trasa při rozlití Medlovického potoku v místě lávky u č.p. 215 Objízdná trasa po komunokaci II / 422 směr Boršice Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1085 Objízní trasa při zaplavení místní kumunikace Objízdná trasa po komunikaci II / 422 směr Boršice Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Stříbrnice v POVIS