Místa ohrožená bleskovou povodní

V obci se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS

Na základě zkušeností z historických povodní byla určena tato místa ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje zástavbu mimo vlastní koryta toků.

Poř Id. Název Popis Směr/azimut Poloha
1 49957 hřiště Stříbrnice Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice SSV mapa
2 49961 Kopanice - východ Lokalita ohrožená bleskovou povodní VSV mapa
3 49959 Lokalita ZD Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice JJZ mapa
4 49960 Malé býkové Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice JJZ mapa
5 49952 Nad humny Lokalita ohrožená bleskovou povodní SSZ mapa
6 49956 Nad humny Lokalita ohrožená přívalovou povodní ZSZ mapa
7 49950 Nad humny Lokalita ohrožená bleskovou povodní, terénní zářez SZ mapa
8 49955 Nad humny Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice SSZ mapa
9 49948 Posadová Možnost bleskové povodně, terénní zářez VSV mapa
10 49958 sv. Prokop Lokalita ohrožená bleskovou povodní JJV mapa
11 49949 Vrchní dolče Lokalita ohrožená přívalovou povodní i splachem ornice JV mapa
12 49953 Vrchní dolče Lokalita ohrožená bleskovou povodní JV mapa
13 49951 Zahrádky od skály Lokalita ohrožená přívalovou povodní VJV mapa
14 49954 Zahrádky od skály Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice JJV mapa

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní

Mapa míst v dPP obce ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky