Správci vodních toků a vodoprávní úřad

 

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

technicko-provozní ředitel: Ing. David Fína tel.: 541 637 307

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Medlovický potok

Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodních toků: menší bezejmenné toky v katastru obce Stříbrnice

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

Ing. Vlastimil Hudeček - správce toků, tel: 724 523 981, mail: hudecek.ost57@lesycr.cz


Vodoprávní úřad

MěÚ Uherské Hradiště, odbor Stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení Vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí         Ing. Jan Krčma, Ph.D.

                                                                    tel:  572 525 840  Jan.Krcma@mesto-uh.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111