Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Stříbrnice

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

HP C17 ST Medlovický potok - Stříbrnice

GPS: 49°03'25.68"N, 17°18'40.95"E  S-JTSK: Y: - 54 8680.28; X: - 118 1295.25

Tento profil je umístěn v centru obce Stříbrnice a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po Medlovickém potoce – 0,5 hod (podle rychlosti proudu) mezi nastoupáním II. povodňového stupně a I. stupně povodňové aktivity, poskytuje relativně krátkou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších přítoků pod profilem C17 ve Stříbrnicích.

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

HP C17 ST

Medlovický potok

2.520

Stříbrnice – mostek u domu čp. 254

C

celá obec Stříbrnice

80

100

130


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Stříbrnice jsou na webovou aplikaci dPP ST zařazeny

SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE v katastru a okolí katastru Stříbrnic


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Stříbrnice v POVIS

Mapa rozmístění HP a SRS v okolí Stříbrnic