Historické povodněV Stříbrnicích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Území katastru obce Stříbrnice trpí povodněmi z místního Medlovického potoku. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Chřibů je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Staroměstska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Z historie povodní
 
1997 – potok (Medlovický) vystoupil ze břehů a rozlil se. 6. – 8. července 1997 – největší povodeň na Moravě. Tehdy i Medlovice, Boršice, Stříbrnice ale i Staré Město a Uherské Hradiště si vytrpěly své. Byly i výpadky elektřiny, nešly telefony, problémy se zásobováním.
 
Místa rozlivu potoku v Stříbrnicích
U Q100 vybřežuje Medlovický potok do zástavby obece ve svých inundacích na obou březích. Protože přitéká z Chřibů od Medlovic ze západu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Medlovického potoku. Druhým přítokem Medlovického potoku nad Stříbrnicemi je bezejmenný tok od Pasek, na kterém se nachází také rybník, který může ohrozit obec Stříbrnice zvláštní povodní při přetečení z přívalových srážek, a který je jeho výrazným přídatkem.