E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C v povodňovém plánu obce Stříbrnice. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Evidenční list HP kategorie C : HP C17 ST - Medlovický potok - Stříbrnice

Evidenční list HP kategorie C : HP C9 BO  - Dlouhá řeka  - Boršice


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.