Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Stříbrnice jsou ohrožována povodní !

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Obec nemá stanovena záplavová území.

Povodeň při opuštění koryta Medlovického potoku zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně s tokem a přítoky.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id.

Vodní tok                                              

ř.km OD

ř.km DO

Název                                                              

Umístění

Převažující účel budovy

Ohrožení Poloha
1

bezejmenný přítok Medlovického p. nepojmenovaný (409242200200)

0,395

0,185

Zemědělský objekt drůbežárna Stříbrnice, XAVEROV, a.s. provozovna Stříbrnice, tel. 727 812 388

pravý břeh

Zemědělství

látky biologického charakteru, organická hnojiva mapa

Ohrožené objekty z Medlovického potoku

Povodeň při opuštění koryta Medlovického potoku  zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty  - rodinné domy

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

2

Medlovický potok(409242200100)

2,79

2,79
Lokalita 3 RD č.p. 216, 26, 27

oba břehy

Obytné budovy

mapa

3

Medlovický potok(409242200100)

2,38

2,38
Lokalita 4 RD u hřiště, č.p. 142,136,139, 256

 

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

4

Medlovický potok(409242200100)

2,747

2,747

Lokalita 5 RD č.p. 234, 231, 254, 271, 12

levý břeh

Obytné budovy

mapa

5

Medlovický p. (409242200100)

2,414

2,414

Lokalita 5 RD, č.p. 36, 202, 113, 262, 218

levý břeh

Obytné budovy

mapa

6 nepojmenovaný  0.00 0.00 Lokalita 9 RD č.p. 132,127, 110, 135, 108, 107, 106, 105, 104    Obytné budovy

mapa

7 nepojmenovaný  0.00 0.00 Lokalita 9 RD č.p. 171, 138, 85, 285, 86, 88, 134, 92, 97    Obytné budovy

mapa

8 Medlovický p. (409242200100)   2,085 2,085 Rodinný dům, č.p. 252   pravý břeh  Obytné budovy

mapa

9 Medlovický p. (409242200100)   3,167  3,167 Rodinný dům č.p. 51  levý břeh  Obytné budovy

mapa

10 Medlovický p. (409242200100)   2,594   2,594 Zástavba RD č.p. 270, 262,80, 65 pravý břeh  Obytné budovy

mapa

 

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Stříbrnice v POVIS