Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE STŘÍBRNICE

Objekty na tocích omezující odtokové poměry

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1

Medlovický potok

2,26

2,26

Lávka přes Medlovický potok

koryto, břehy

Možný rozliv Medlovického potoka v místě lávky, nekapacitní profil

mapa

2

Medlovický potok

2,56

6.500

Lávka přes Medlovický potok

koryto, břehy

Možný rozliv Medlovického potoka v místě lávky, nekapacitní profil

mapa

3

Medlovický potok

2,65

2,65

Lávka přes Medlovický potok

koryto, břehy

Nekapacitní profily, hrozí stržení lávek a mostků, místo i možné bleskové povodně

mapa

4 Medlovický potok 2,93 2,93 Lávka přes Medlovický potok koryto, břehy Možný rozliv Medlovického potoka v místě lávky, nekapacitní profil mapa
5 Medlovický potok 3,09 3,09 Lávka přes Medlovický potok koryto, břehy Možný rozliv Medlovického potoka v místě lávky, nekapacitní profil mapa
6

Medlovický potok

bezejmenný (409242201200

0,15 0,15 Most přes silnici II/422 koryto, břehy Možný rozliv bezejmenného přítoku Medlovického potoka v místě mostu přes silnici II/422 mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Stříbrnice

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Stříbrnice