B) Vodní nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie v obci Stříbrnice

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Stříbrnice v POVIS
Poř. Id.Dibavod Název Tok Vlastník Správce Plocha [ha] Poloha
1 409242201801 Horky I.
bezejmenný přítok
(409242201800)
obec Boršice obec Boršice 0.759 X: -547658  Y: -1180385
2 413020200001 Horky II bezejmenný přítok (409242201800) obec Boršice obec Boršice 0.742 X: -547658  Y: -1180385
3 413020200002 Stříbrnický rybník bezejmenný přítok (409242201200) obec Stříbrnice obec Stříbrnice 0,165 X: -549175  Y: -1180889

Mapa vodních nádrží v širším regionu Stříbrnic povodí Medlovického potoku